Nieupoważnionym wstęp wzbroniony – szablon ostrzegawczy, przemysłowy I

39.00 59.00 

Szablon do znakowania „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, czcionka Skipper.

Szablon przemysłowy do znakowania bram, garaży, placów budowy i innych.

Nieupoważnionym wstęp wzbroniony – szablon ostrzegawczy, przemysłowy I