Nieupoważnionym wstęp wzbroniony – szablon ostrzegawczy, przemysłowy II

39.00 59.00 

Szablon do znakowania „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”, czcionka Stencil.

Szablon przemysłowy do znakowania bram, garaży, placów budowy i innych.

Szablon Nieupowaznionym wstep wzbroniony
Nieupoważnionym wstęp wzbroniony – szablon ostrzegawczy, przemysłowy II